Liikluskünnised, Kaablikaitsmed, Parkimistõkised, Pinnasekaitsematid