Ettevõttest

Warren Safety OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis tegutseb aastast 1998, mil alustati liikluskorraldusvahendite müügiga, ning järgmisel aastal lisandus liikluskorraldusteenus.

Aastast 2000 oleme osalenud enamikel Eesti maanteede renoveerimisel, pakkudes teedeehitusfirmadele alltöövõttu ajutise liikluskorralduse osas.

16. aprillil 2003 hakkas kehtima Majandus- ja Kommunikatsiooniministri poolt välja antud määrus nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, mille ettevalmistamisel oli ka meie tagasihoidlik panus Maanteeameti vastava töögrupi koosseisus. Samuti oleme koostanud kavandid, mille alusel on Eesti Standardikeskus avaldanud Euroopa Standardid EVS-EN 12352:2001 „Liikluskorralduse vahendid – Ohutuslambid“ ja EVS 804:2001 „Vertikaalne teemärgistus – Teisaldatavad liiklusmärgid. Koonused ja silindrid.“.

Koos Leonhard Weiss Viater Ehitus AS-iga oleme võitnud riigihanked „Rapla maakonna Rapla piirkonna riigimaanteede hoole“, „Rapla maakonna Märjamaa piirkonna riigimaanteede hoole“ ja „Lääne maakonna riigimaanteede hoole“.

Liikluskorralduse suurimateks töödeks on kontserdid lauluväljakul, SEB Maijooks ja SEB Tallinna Maraton ning Vabariigi Aastapäeva ja Võidupüha Paraad.

Müüme liikluskorralduse vahendeid: nii tähiskoonuseid, liikluspeegleid, vilkureid, parkimistõkendeid kui palju muud teede, liikluse ja teedeehitusega seonduvat.

Teenused

Pakume kliendile tema soovidele vastava ning seadusega kooskõlas oleva liikluskorraldusliku lahenduse.

Samuti tegeleme liikluskorraldusprojektide tegemisega ja nende kooskõlastamisega kohalike omavalitsuste vastavate struktuuriüksustega.