Teehooldus

2013. aastal võitis Warren Safety OÜ riigihanke tulemusel Rapla maakonnas Märjamaa teepiirkonna riigimaanteede hoolduse.

Lepingu kestvuseks oli 3+2 aastat. Tegemist oli ühispakkumisega, kus pakkujateks olid Leonhard Weiss Viater Ehituse AS ja juhtivaks pooleks oli Warren Safety OÜ. Lepingu objektiks oli 481,5 km riigimaanteede hooldus nii suvel kui ka talvel.

Tööde koosseisu kuulus Tee Seisundinõuete tagamine ja lepingu tingimuste täitmine, nagu näiteks: haljasalade niitmine, liikluskorraldusvahendite korrashoid, väiksemad remonttööd, lume-ja libedustõrje jms.

Warren Safety OÜ
Parima teehooldaja valimise aluseks on täpne hindamismetoodika, kus võeti kriteeriumitena arvesse puuduste likvideerimisel esinenud tähtaegade ületamisi, lepingulisi mahaarvamisi ja leppetrahve, läbiviidud ülevaatuste tulemusi ning liiklejate poolt saabunud teateid libeduse ja lume kohta.

2016. aastal pikendati pakkumismenetluse tulemusena lepingut 2 aasta võrra (2016-2018).

2016. aastal lisandus Märjamaa teepiirkonna riigimaanteede hooldusele Lääne maakonna riigimaanteede hooldus. Leping on sõlmitud avatud hankemenetlusega riigihanke „Lääne maakonna riigimaanteede hooldus aastatel 2016-2021“ tulemusena.

Hanke tulemusel suurenes meie poolt hooldatav riigimaanteede maht 790,7 km võrra. Tegemist on samuti ühispakkumisega, kus osalesid Leonhard Weiss Viater Ehituse AS ja Warren Safety OÜ kes oli juhtivaks pooleks.

Meie meeskonnas on pika kogemusega ja kõrge kvalifikatsiooniga teede insenerid.

  • Meie käsutuses olev tehnika on kaasaegne, mis tagab hea ja nõuetekohase teehoolde. 
  • 2018. aastal tunnustas Maanteeamet meie tegemisi ja sellega seoses pälvisime Parima Teehooldaja tiitli.
  • Meie motoks on õigeaegne ja kvaliteetne teehoole, et tagada Tellija ja eelkõige liiklejate rahulolu ja liiklusohutus.