WARREN SAFETY OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis tegutseb aastast 1998, mil alustati liikluskorraldusvahendite müügiga, ning järgmisel aastal lisandus liikluskorraldusteenus. Suuremateks tellijateks said AS Tallinna Vesi ja AS Tallinna Küte, kellega tihe koostöö on jätkunud tänaseni. Aastast 2000 oleme osalenud enamikel Eesti maanteede renoveerimisel, pakkudes teedeehitusfirmadele alltöövõttu ajutise liikluskorralduse osas. Omame Maanteeameti poolt väljastatud Teehoiutööde tegevusluba.
 
16. aprillil 2003 hakkas kehtima Majandus- ja Kommunikatsiooniministri poolt välja antud määrus nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, mille ettevalmistamisel oli ka meie tagasihoidlik panus Maanteeameti vastava töögrupi koosseisus. Samuti oleme koostanud kavandid, mille alusel on Eesti Standardikeskus avaldanud Euroopa Standardid EVS-EN 12352:2001 „Liikluskorralduse vahendid – Ohutuslambid“ ja EVS 804:2001 „Vertikaalne teemärgistus – Teisaldatavad liiklusmärgid. Koonused ja silindrid.“.
 
Liikluskorralduse suurimateks töödeks on kontserdid lauluväljakul, Õllesummer, SEB Maijooks ja SEB Tallinna Maraton ning Vabariigi Aastapäeva ja Võidupüha Paraad. Suurimad tehtud liikluskorraldused aastal 2014 on Tallinna trammipöörangute ümberehitus koostöös Leonhard Weiss RTE AS-iga, säilitusremont Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel ja Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel, Narva mnt 110 kV elektrikaabli ehitus Tallinnas koostöös Suja Ehitus OÜ-ga. Sõlmitud on ka ajutise liikluskorralduse teenuse leping Küte ja Ehitus AS-iga.     
 
Liikluskorraldusvahendite suurimateks tarnijateks on Leo Textiles, Adolf Nissen Elektrobau Gmbh, Vision Alert jpt. Müüme nii koonuseid, liikluspeegleid, teedeehitusriietust, vilkureid, parkimistõkendeid kui palju muud teede, liikluse ja teedeehitusega seonduvat. 
 
Koos Leonhard Weiss Viater Ehitus AS-iga oleme võitnud riigihanked „Rapla maakonna Rapla piirkonna riigimaanteede hoole aastatel 2013-2016“ ja „Rapla maakonna Märjamaa piirkonna riigimaanteede hoole aastatel 2013-2016“. Teedehoolde teenusest on saanud meie ettevõtte täiendav tegevussuund.    
 
Warren Safety OÜ tegevus jaguneb kolmeks oluliseks suunaks:
1. Liikluskorraldusvahendite ja alarmsõidukite varustuse müük
2. Ajutise liikluskorralduse teenuse pakkumine
3. Teede hoolduse teenuse pakkumine
 
Warren Safety OÜ omab alates 07.10.2008 ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 sertifikaate. Hindame ka igal aastal ettevõtte tegevusega seotud keskkonnaaspektide olulisust
 

 

SÕBRAD JA PARTNERID

Reklaam
http://www.xdream.ee http://www.multivara.ee